Warunki użytkowania

ASFINAG Maut Service GmbH starannie dobrała dane i informacje zawarte na stronach go-maut.at. ASFINAG Maut Service GmbH nie przyjmuje jednak odpowiedzialności (za wyjątkiem zamieszczonego na go-maut.at Regulaminu poboru opłat drogowych) za aktualność, kompletność i prawidłowość informacji i zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia treści w każdej chwili i bez uprzedzenia.Hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych stanowią wykaz źródeł podany wyłącznie dla orientacji. Zamieszczenie odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych nie oznacza, że zawartość tych stron stanowi część niniejszej strony. W związku z powyższym kategorycznie wyklucza się wszelką odpowiedzialność za zawartość zewnętrznych stron internetowych.

ASFINAG Maut Service GmbH nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie czy pośrednie szkody dowolnego rodzaju, wynikłe z korzystania z tych stron internetowych.

Gender Disclaimer: Zastosowany na niniejszej stronie internetowej rodzaj męski dotyczy w każdym przypadku także osób płci żeńskiej. Od zastosowania obu rodzajów odstąpiono dla lepszej czytelności.