Podmínky používání

Společnost ASFINAG Maut Service GmbH pečlivě vybrala údaje a informace, obsažené na stránce go-maut.at. Společnost ASFINAG Maut Service GmbH však nepřebírá žádnou odpovědnost nebo ručení (s výjimkou nařízení o výběru mýtného, zveřejněného na go-maut.at) za aktuálnost, úplnost a správnost informací a vyhrazuje si právo, kdykoli a bez předchozího ohlášení změnit, doplnit, nebo odstranit tyto zápisy.
Odkazy na cizí internetové stránky jsou upozornění, sloužící jako pouhá servisní služba. Nastavením odkazu na cizí internetové stránky se obsah odkazované(ých) stránky (ek) nestává součástí této stránky. Každá odpovědnost nebo ručení za obsahy cizích internetových stránek je proto výslovně vyloučena.

ASFINAG Maut Service GmbH neručí za přímé, nebo nepřímé škody jakéhokoli druhu, ke kterým dojde na základě používání těchto internetových stránek.

Gender Disclaimer: Mužský rod a forma, používané na této webové stránce se ve stejné míře vztahují na osoby ženského pohlaví. Zdvojené označování bylo pro usnadnění čitelnosti vypuštěno.